Plynoinštalácie

  1. domové rozvody

  2. rozvody ÚK z medi a plastohlinníka

Vodoinštalácie

  1. montáž rozvodov vody

  2. montáž kanalizácií

  3. práca s plastohlinníkom

Podlahové kúrenie

Solárne rozvody

Inštalácia a servis kotlov značky Bereta

Inštalácia kotlov rôznych značiek

Montáž a rekonštrukcie kotolní